Friluftsforskning.se

FRILUFTSFORSKNING.SE är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att skapa en nationell nod för kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Syftet är bland annat att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad, ta fram statistik och fakta samt sprida kunskap som bidrar till att utveckla friluftsliv och naturturism i Sverige.

Friluftsforskning.se är ett projekt vid Mittuniversitetets turismforskningsinstitut ETOUR.

Kontakt

Projektledare
Professor Peter Fredman
peter.fredman@miun.se
070-667 08 06

Friluftsliv i förändring

 
Våren 2013 avslutades forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Projektbeskrivningar, publikationer och annan information finns på forskningsprogrammets arkiverade hemsida.