Konferenser

Spara favorit 2 okt oktober 2017

Här publiceras information om aktuella konferenser inom friluftsliv och naturturism. Under rubriken ”Abstracts från tidigare konferenser” återfinns dokumentation från tidigare konferenser arrangerade av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt Friluftsforskning.se.

Aktuella konferenser:

26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, October 4-6, 2017. Falun, Sweden.

Webbplats för konferensen

International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV), August 29-31, 2017 in Bourdeux, France.

Webbplats för konferensen

DNT-konferansen 2017: Grønnere utsikter, 4 december 2017, Oslo

Webbplats för konferensen

International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), June 19-22, 2017 in Umeå, Sweden 

Webbplats för konferensen

International Congress on Coastal and Marine Tourism, June 13-16, 2017, Gothenburg, Sweden 

Webbplats för konferensen

Tidigare konferenser:

 

Tankesmedja för friluftsliv 2016 - halvdag om forskning

Efter önskemål från tidigare år avsattes en del av Tankesmedja för friluftsliv 2016 till forskning. Forskarblocket, som arrangerades av Mittuniversitetet/ETOUR, erbjöd aktuella forskningsresultat om friluftsliv och en möjlighet till samtal och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker.
Se dokumentationen från Tankesmedjan här.

Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV) 2012 

Där presenterades ett brett spektrum av olika studier kring friluftsliv och naturturism av 250 deltagare från mer än 30 länder. Konferensens proceedings, där samtliga föredrag är sammanfattade, ger en bra överblick av det internationella forskningsläget. På konferensen webbplats kan du ladda ner proceedings och ta del av annan information.
MMV2012.se

Friluftsforskning 2014

Friluftsforskning är en årlig mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv och naturturism. 2014 gick konferensen av stapeln på Djurönäset i Stockholm den 8 april, i anslutning till Naturvårdsverkets tankesmedja om friluftsliv.
Program, abstracts och dokumentation