Dokumentation från tidigare konferenser

Här har vi samlat alla sammanfattningar (abstracts) från tidigare friluftsforskningskonferenser.

Sammanfattningarna ger en översikt av aktuell forskning inom friluftsliv och naturturism, främst i Sverige men även från våra nordiska grannländer. För en internationell översikt hänvisar vi till rapporten från konferensen ”Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas”, MMV.