Friluftsforskning är ett forum för dialog kring forskning om friluftsliv och naturturism. Konferensen gick av stapeln på Djurönäset i Stockholm i anslutning till Naturvårdsverkets Tankesmedja för Friluftsliv.

Temat för Friluftsforskning 2014 var framtidens friluftsforskning. Konferensen vände sig till akademiker och praktiker med intresse för forskning och utveckling inom dessa områden. 

» Program med abstracts och minnesanteckningar från slutdiskussionen

Frågor

info@friluftsforskning.se

Organisationskommitté

Peter Fredman, Mittuniversitetet
Klas Sandell, Karlstads universitet
Rosemarie Ankre, Mittuniversitetet
Daniel Wolf-Watz, Mittuniversitetet 

INTERVJUER

Nedan kan du titta på korta intervjuer med de forskare som höll presentationer under konferensen.

Kvinnliga äventyrare

Friluftsliv som kunskapsområde i skolan

Virtuellt friluftsliv

Miljöengagemang och friluftsliv

Skogens sociala värden

Hållbar turism i skyddade områden

Ny metod för utvärdering

Friluftssäkerhet

Friluftslivets betydelse i Biosfärområdet Vattenriket

Kartläggning av naturturismen i Sverige

Friluftslag i Sverige