Friluftsforskning är ett forum för dialog kring forskning om friluftsliv och naturturism. Konferensen gick av stapeln på Djurönäset i Stockholm i anslutning till Naturvårdsverkets Tankesmedja för Friluftsliv.

Temat för Friluftsforskning 2014 var framtidens friluftsforskning. Konferensen vände sig till akademiker och praktiker med intresse för forskning och utveckling inom dessa områden. 

» Program med abstracts och minnesanteckningar från slutdiskussionen

Frågor

info@friluftsforskning.se

Organisationskommitté

Peter Fredman, Mittuniversitetet
Klas Sandell, Karlstads universitet
Rosemarie Ankre, Mittuniversitetet
Daniel Wolf-Watz, Mittuniversitetet 

INTERVJUER

Nedan kan du titta på korta intervjuer med de forskare som höll presentationer under konferensen.

Kvinnliga äventyrare

Porträttbild Karin S. Lindelöf
Karin S. Lindelöf vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, berättar om föreläsningen "Female adventurers: challenging mind, body and nature".

Friluftsliv som kunskapsområde i skolan

Porträttbild Jonas Mikaels
Jonas Mikaels, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), berättar om föreläsningen "In Search of a Place-responsive Pedagogy to Teaching and Learning in Swedish Outdoor Education Practice".

Virtuellt friluftsliv

Klas Sandell, Karlstads universitet, berättar om föreläsningen "Virtuellt friluftsliv - om natur- och landskapsrelation i exergames".

Miljöengagemang och friluftsliv

Daniel Wolf-Watz, Mittuniversitetet, berättar om föreläsningen "Miljöengagemang och friluftsliv: dags för omtag!".

Skogens sociala värden

Porträttbild Ylva Birkne
Ylva Birkne, Skogsstyrelsen, berättar om föreläsningen "Behov av forskning om skog och friluftsliv - erfarenheter och reflektioner från arbete med skogens sociala värden i skogssektorn".

Hållbar turism i skyddade områden

Porträttbild Thomas Hansson
Thomas Hansson, EUROPARC Federation, berättar om föreläsningen "European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas / Certifiering för hållbar turism i skyddade områden"

Ny metod för utvärdering

Porträttbild Eva Sandberg
Eva Sandberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om föreläsningen "Besökarnas röster - forskning om naturvägledning, tankar om behov utifrån erfarenheter och slutsatser från en metodstudie om meningsskapande i svenska naturum".

Friluftssäkerhet

Rebecca Stenberg, Linköpings universitet, berättar om föreläsningen "Friluftssäkerhet - saknas".

Friluftslivets betydelse i Biosfärområdet Vattenriket

Thomas Beery, Högskolan Kristianstad, berättar om föreläsningen "Friluftslivets betydelse och potential i Biosfärområdet Vattenriket i Kristianstad: En analys av Naturums besöksdata".

Kartläggning av naturturismen i Sverige

Porträttbild Peter Fredman
Peter Fredman, Mittuniversitetet, berättar om föreläsningen "Utbudet av naturturism i Sverige - En nationell kartläggning".

Friluftslag i Sverige

Åsa Åslund
Åsa Åslund, Linköpings universitet, berättar om föreläsningen "Friluftslivslag i Sverige? En diskussion utifrån ett rättsligt perspektiv".