I stort sett alla svenskar ägnar sig åt någon form av friluftsliv och den turism som sker ute i naturen växter i betydelse. Sveriges riksdag har nyligen beslutat om ambitionerna i framtidens friluftspolitik och 2012 presenterade regeringen 10 mål för friluftspolitiken. Här betonas betydelsen av god kunskap om friluftslivet i termer av forskning, statistik och kompetens.

Sidan uppdaterades 2020-11-16