Hur påverkar Covid-19 ditt friluftsliv samt dina vistelser i naturen?

De senaste veckorna har inneburit stora förändringar när det gäller friluftsliv och vistelser i naturen – allt från inställda arrangemang och begränsade möjligheter att resa, till ändrade vanor att vistas utomhus. Den här nya situationen och de erfarenheter som görs är viktiga att dokumentera och på sikt analysera. Därför vill vi ge dig möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner.

Vad händer med dina vistelser i naturen under våren 2020 och vad tänker du om detta? Vad har varit särskilt svårt att hantera och vad har fungerat bra? På vilka olika sätt belyser situationen friluftslivets och naturkontaktens roll och betydelse i samhället?

Du delar med dig av dina erfarenheter genom att först samtycka till medverkan och därefter klickar du på ”nästa sida”. Då kommer du till formuläret. Din text skickas sedan in genom att du klickar på ”skicka nu”. Du som svarar måste vara 15 år eller äldre. Alla bidrag är välkomna: de kan vara längre eller kortare, skildra enskilda händelser eller processer och de kan vara skrivna som sammanhängande text eller i punktform. Utöver de berättelser ni skickar in skulle vi gärna vilja prata med några av er och ni som är intresserade av att bli kontaktade för en telefonintervju kan uppge detta i formuläret.

Din medverkan i form av berättelser och/eller intervjuer sker anonymt. Materialet kommer att användas som underlag i forskning som tar sikte på att förstå och ta lärdom av de erfarenheter som görs i syfte att öka kunskapen om hur Covid-19 påverkat friluftslivet och vistelser i naturen.

Enkäten genomförs av Mittuniversitetet och materialet kommer analyseras av forskare verksamma inom forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, www.mistrasportandoutdoors.se. Vi planerar för att ha formuläret öppet fram till och med juli 2020 och du får gärna dela med dig flera gånger under perioden.

 

Tack för din medverkan!

Peter Fredman, Professor, Mittuniversitetet, Östersund
Annika Jonsson, Projektassistent, Mittuniversitetet, Östersund

Samtycke för personuppgifter

1. Jag samtycker till att delta i studien och att forskning behandlas på det sätt som beskrivs ovan
2. Jag som svarar är 15 år eller äldre
4. Hur definierar du din könsidentitet
5. Ungefär hur ofta brukade du vara ute i naturen på VARDAGAR (innan Covid-19 pandemin)?
6. Ungefär hur ofta brukade du vara ute i naturen på HELGER och längre ledigheter (innan Covid-19 pandemin)?
7. Har dina vistelser ute i naturen på VARDAGAR ökat eller minskat som en följd av Covid-19?
8. Har dina vistelser ute i naturen på HELGER och längre ledigheter ökat eller minskat som en följd av Covid-19?
10. Är du medlem i någon friluftsorganisation?