Enkäten är avslutad

1. Jag samtycker till att delta i studien och att forskning behandlas på det sätt som beskrivs ovan
2. Jag som svarar är 15 år eller äldre
4. Hur definierar du din könsidentitet
5. Ungefär hur ofta brukade du vara ute i naturen på VARDAGAR (innan Covid-19 pandemin)?
6. Ungefär hur ofta brukade du vara ute i naturen på HELGER och längre ledigheter (innan Covid-19 pandemin)?
7. Har dina vistelser ute i naturen på VARDAGAR ökat eller minskat som en följd av Covid-19?
8. Har dina vistelser ute i naturen på HELGER och längre ledigheter ökat eller minskat som en följd av Covid-19?
10. Är du medlem i någon friluftsorganisation?