Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
En intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.
LRF:s webbplats

Svenska ekoturismföreningen
Arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands.
Ekoturism.org

Scandinavian Outdoor Group (S.O.G.)
Stödjer och underlättar för nordiska outdoor företag på exportmarknader.
Scandinavian Outdoor Groups webbplats

Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO)
Liftanläggningarnas branschorganisation som bland annat arbetar med säkerhet och utbildning.
SLAO:s webbplats

Sveaskog
Arbetar med att främja utvecklingen av naturturism i Sverige, bl.a. genom upplåtelser av mark och vatten till turismföretagare.
Sveaskogs webbplats