Naturvårdsverket
Naturvårdsverket finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med till exempel miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket fördelar även bidrag till viltforskning.
Naturvårdsverkets webbplats

Formas
Främjar och stödjer forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
Formas webbplats

Mistra
Finansierar forskning som ska leda till en god livsmiljö och främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.
Mistras webbplats

Besöksnäringens FoU-fond (BFUF)
Besöksnäringens FoU-fond har till syfte att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen.
BFUB:s webbplats

Skogssällskapet
Skogssällskapet är en stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark.
Skogssällskapets webbplats

Wallenbergsstiftelserna
Stiftelserna har grundats av medlemmar i familjen Wallenberg och stöder forskning inom en rad olika områden.
Stiftelsernas webbplats

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF)
Finansierar forskning kring hållbar utveckling av golfbanor i Norden, bl.a. mångbruk av golfbanor.
STERF:s webbplats