Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring var verksamt under åren 2006–2013 och är nu avslutat. Programmet var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerade friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige.

Programmet utgjordes av ett nätverk av 15 forskare från sju universitet och högskolor i Sverige. Under de år programmet var verksamt producerades 177 vetenskapliga publikationer, fem nationella och en internationell konferens med sammanlagt cirka 1000 deltagare, cirka 40 workshops och seminarier, sex nya doktorer i friluftsliv samt debattartiklar i bland annat i DN och SvD.

Friluftsliv i förändrings webbplats finns i sin helhet arkiverad:
Friluftsliv i förändring