Friluftsliv i förändring

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring var verksamt under åren 2006–2013 och är nu avslutat. Programmet var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerade friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige.

Sidan uppdaterades 2022-12-15