Friluftsforskning är ett forum för dialog kring forskning om friluftsliv och naturturism. Konferensen gick av stapeln på Djurönäset i Stockholm i anslutning till Naturvårdsverkets Tankesmedja för Friluftsliv.

INTERVJUER

Kvinnliga äventyrare

Porträttbild Karin S. Lindelöf
Karin S. Lindelöf vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, berättar om föreläsningen "Female adventurers: challenging mind, body and nature".

Friluftsliv som kunskapsområde i skolan

Porträttbild Jonas Mikaels
Jonas Mikaels, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), berättar om föreläsningen "In Search of a Place-responsive Pedagogy to Teaching and Learning in Swedish Outdoor Education Practice".

Virtuellt friluftsliv

Klas Sandell
Klas Sandell, Karlstads universitet, berättar om föreläsningen "Virtuellt friluftsliv - om natur- och landskapsrelation i exergames".

Miljöengagemang och friluftsliv

Daniel Wolf-Watz, Mittuniversitetet, berättar om föreläsningen "Miljöengagemang och friluftsliv: dags för omtag!".

Skogens sociala värden

Porträttbild Ylva Birkne
Ylva Birkne, Skogsstyrelsen, berättar om föreläsningen "Behov av forskning om skog och friluftsliv - erfarenheter och reflektioner från arbete med skogens sociala värden i skogssektorn".

Hållbar turism i skyddade områden

Porträttbild Thomas Hansson
Thomas Hansson, EUROPARC Federation, berättar om föreläsningen "European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas / Certifiering för hållbar turism i skyddade områden"

Ny metod för utvärdering

Porträttbild Eva Sandberg
Eva Sandberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om föreläsningen "Besökarnas röster - forskning om naturvägledning, tankar om behov utifrån erfarenheter och slutsatser från en metodstudie om meningsskapande i svenska naturum".

Friluftssäkerhet

Rebecca Stenberg
Rebecca Stenberg, Linköpings universitet, berättar om föreläsningen "Friluftssäkerhet - saknas".

Friluftslivets betydelse i Biosfärområdet Vattenriket

Thomas Beery
Thomas Beery, Högskolan Kristianstad, berättar om föreläsningen "Friluftslivets betydelse och potential i Biosfärområdet Vattenriket i Kristianstad: En analys av Naturums besöksdata".

Kartläggning av naturturismen i Sverige

Porträttbild Peter Fredman
Peter Fredman, Mittuniversitetet, berättar om föreläsningen "Utbudet av naturturism i Sverige - En nationell kartläggning".

Friluftslag i Sverige

Åsa Åslund
Åsa Åslund, Linköpings universitet, berättar om föreläsningen "Friluftslivslag i Sverige? En diskussion utifrån ett rättsligt perspektiv".

Sidan uppdaterades 2022-12-15