Sidan är under uppbyggnad.

SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC)
Här publiceras löpande information om det som rör ULF/SILC-undersökningen. Under Tabeller & diagram finns utvalda data, speciellt Fritid kan vara intressant. I statistikdatabasen (Sveriges statistiska databaser – SSD) finns resultat från ännu fler fritidsindikatorer.

SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)
Här finns statistik om barn i åldrarna 10–18 år som har valts ut genom att någon av föräldrarna i hushållet intervjuats i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Riksidrottsförbundets statistiska rapporter

Levnadsnivåundersökningarna, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Levnadsnivåundersökningarna (LNU) är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden, t.ex. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. Undersökningarna har genomförts sex gånger åren 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010.

Havs- och vattenmyndighetens statistik
Länken visar sökresultat för ordet "turism".