Peter Fredman, turismvetenskap

Spara favorit

Professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. Forskar med inriktning mot friluftslivets utövande, efterfrågan, ekonomi, monitoring och naturturism.
Kontakt: peter.fredman@miun.se