Nordiska aktörer

Norsk friluftsliv Paraplyorganisation för 16 norska friluftsorganisationer. Norsk friluftslivs webbplats

Friluftsrådet  Paraplyorganisation för 90 danska friluftsorganisationer. Friluftsrådets webbplats

Suomen Latu Paraplyorganisation för 200 finska friluftsorganisationer Suomen Latus webbplats