Här publiceras information om aktuella konferenser inom friluftsliv och naturturism. Under rubriken ”Abstracts från tidigare konferenser” återfinns dokumentation från tidigare konferenser arrangerade av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt Friluftsforskning.se.

Sidan uppdaterades 2023-03-01