Kollage på friluftsaktiviteter och miljöer

FRILUFTSFORSKNING.SE är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att skapa en nationell nod för kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Syftet är bland annat att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad, ta fram statistik och fakta samt sprida kunskap som bidrar till att utveckla friluftsliv och naturturism i Sverige.

Friluftsforskning.se är ett projekt vid Mittuniversitetets turismforskningsinstitut ETOUR.

Friluftsstatistik på beställning

Friluftsforskning.se kan nu erbjuda organisationer, myndigheter och andra intresserade skräddarsydd information om friluftslivsutövandet i olika delar av Sverige och för olika grupper av utövare. Statistiken bygger på en nationell kartläggning av svenskarnas friluftsutövande år 2018 som turismforskningsinstitutet ETOUR genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. Enkätundersökningen besvarades av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november.

Exempel på information vi kan ta fram: 

• Huvudsakliga friluftsaktiviteter som utövas
• Hinder för utövande av friluftsliv
• I vilken omfattning olika grupper utövar friluftsliv (kön, ålder, region mm)
• Kunskap om allemansrätten 

För mer information, kontakta: peter.fredman@miun.se

Friluftsliv i förändring

FIF logga 16:9

Våren 2013 avslutades forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Projektbeskrivningar, publikationer och annan information finns på forskningsprogrammets arkiverade hemsida.