Kunskap om friluftsliv och naturturism återfinns hos ett stort antal aktörer. Här har vi samlat länkar till statistik, forskare, forskningsinstitutioner, myndigheter, ideella organisationer och företag verksamma inom dessa sektorer.

Vägledande vid urvalet har varit förekomst av kunskap som kan bidra till utvecklingen av friluftsliv och naturturism i Sverige.